Да премолчиш додека душата ти вришти на сиот глас е можеби најголемата доблест што можеш да ја посакаш…

Колку пати си се ставил во позиција свесно да знаеш дека сиот свет греши, но си приморан да премолчиш? И

Прочитај повеќе