Голема дарба да се излигаве на скопски

Значи како шо може струмичанка, штипјанка, кочанка, велешанка, прилепчанка и некоја слична анка да се излигаве на скопски, не може

Прочитај повеќе

Пиреј

[fblike] Се испотепале денес повеќе од 500-тини луѓе за да се возат бесплатно со воз на релација Скопје – Демир

Прочитај повеќе

Валентајн порано не постоеше кај нас

    Валентајн порано не постеоеше кај нас, отпосле го измислиа оние што не можат да пијат.

Прочитај повеќе

„T2 тре­инс­по­тинг“ го отво­ра Фе­сти­ва­лот на бри­тан­ски филм

[fblike]Бри­тан­ски­от со­вет и Мла­дин­ски­от кул­ту­рен цен­тар ја по­ка­ну­ва­ат пуб­ли­ка­та на единс­тве­ни­от ме­ѓу­на­ро­ден фе­сти­вал на бри­тан­ски филм „Плеј ју-кеј“, од 16

Прочитај повеќе

Сцената од „Пси­хо“ нај­поз­на­та во исто­ри­ја­та на ки­не­ма­то­гра­фи­ја­та

[fblike] На ту­ку­што за­вр­ше­но­то 39. из­да­ние на филм­ски­от фе­сти­вал на не­за­ви­сен филм „Сан­денс“, во про­гра­ма­та на до­ку­мен­та­рен филм, го­ле­мо вни­ма­ние

Прочитај повеќе

„Најдобриот диџеј на светот“ во јуни во Скопје

[fblike] Младиот и талентиран диџеј и продуцент, Мартин Гарикс, кој лани ја доби ласкавата титула „Најдобар диџеј на светот“ врз

Прочитај повеќе

Љупчо Златев: Кога убава девојка ќе ми рече дека е феминистка – едноставно не и верувам дека е

[fblike]                     На светов има толку грди и гадни феминистки…

Прочитај повеќе