5 чекори како да станете балканска ѕвезда

kelner

1. Другарите и фамилијата те лажат дека знаеш да пееш.
2. Се пријавуваш на талент шоу.
3. Пораки, подршка, еуфорија.
4. Завшуваш на шесто место.
5. Ќелнер.

Посетено 879 пати