ЈЕден Пут, ЈЕден КуФер, ЈЕден Сандук…

dvajca-more-naslovna_majkatiitatkoti
Скоро СВите Почетоци се различни :
ЈЕден муж и ЈЕдна ЖЕНА , сВе ЈЕдно , може и двајца људи СаМо , и Това Је ЈЕдината СличноС !!!

А Скоро СвИТЕ крајеви се Слични :
Једен Чоек , Једен кревет , Једна таваница ,Једна инстант скувана супа , колку да моеШ да се посереШ, на СВЕ , лекои распоредени у кутичиња Пластични , од Понедељак до Недеља, даљинско со СаМО 3 излижани дугмиња од канали, бесплатна БеСмислена АутоБуска Вожња до НИгДЕка и НазаТ, многу кошуљи не облеЧени кујзнаје од кога , многу маШњи излитени , вржани , ИзнаНОсени до Коперација .
ЈЕден Чоек , Сам , Мисли Једен Куп , ЖељИ – Више НикакаВи , претурање по Грешките , подмачкујење на старата Кратка 9 -ка , Полата Чоканче РаЌија го допунујат Сеќаања и „с’лзи “ , кој уопште и ги нема , Суви Очите, Суви Руките , набрани,
со пеги ко Лоша геограФска Карта .
ЈЕден Чоек , ЈЕДЕН КУФЕР , неколку пара ГАќи и чарапи,проверено чисти и закрпени , 4-5 фотографии од насмеЈани, драги , СвоЈ дечиња , внучиња , жени ,извадени од рамки .
Кондури кој не Пропуштаат .
ЈЕдна станица , Железничка , 2 клупи спојени , не дојаден Ѓеврек и Јогурт у пластика , скиселен , возоИ кој Нигдека Ѓи Нема .
ЈЕден чоек , Једна зора , по прФ пут неизбричена Брада , Једни наочари , со расклатеН оквир , од кој отпаѓа Једното стакло ,Једни Очи , кој Бледнеат и на Кој Им се губи Сјај , ко на Крај од Лош Амерички ФилМ = Fade out ……..
ЈЕден Чоек , Једно Писмо , допишујено со Години , разни пенкала и моливи , страници Многу , Остајено НА ачик , да се Види , Да го најде Отправникот на Возоји , или некој Усмрден полуПијан Полицајец на крај од Смена …шо мења .

Скоро сВите КраЈеви се Различно – Слични …….
ЈЕден чоек , Једен ПРАЗЕН СанДук , неколку сопутници , 3-4 подистурени капки ракија за ДУША , пшеница , свеќи и ЕФтини цвеќиња , остајени да потонат у земјата , која Безмилосно ја Растопује КишниоТ ПетаК Поручек .

ЈЕден чоек …..на Острово , заФлено негдека , по Индискиот Океан, си го допива коктелот , у предивниот ЗалазаК на сунце , се оближује на јастогот кој го чека и на замаглената Флаша од Moet -от , се смешка задоволно на ДвЕтЕ Чаши турени на Бамбусовиот астал .

Скоро сВите КрајевИ се Различно – ИСТИ , сВе додека не Станат ИденТични :
ЈЕден СЕКОАШ САМ чоек ,
ЈЕден Пут ,ЈЕден КуФер, ЈЕден Сандук , ЈЕбеШ га !!!


Мите Кум Лазаревски

Посетено 490 пати

Мајка Ти и Татко Ти

Мајка Ти и Татко Ти

Следете не на Фејсбук!