Амбициозен, реалистичен и Македонец

large

Амбициозен човек: Подобро гулаб во рака, отколку гулаб на гранка.
Реалистичен човек: Подобро врабец во рака, отколку гулаб на гранка.
Македонец: Види што се убави врабецон и гулабон на гранкана!

Posted by Kalina Kosi on Thursday, August 25, 2016

Посетено 622 пати