Здраво живо, дај една кутија од оние келнерските…

Пред киоск…

Извесен дечко: Здраво, дај ми еден Винстон плав, од оние келнерските.

Продавач: Какви се бе дечки тие келнерси?

Дечкото: Од оние 100 ‘s

Продавач: Е зашто келнерски?

Дечкото: Па пошто работам ќелнер, значи го палам, го остаам у пепељара, услужувам пола кафана, се враќам и има уште 5 дима минумум!!!

Посетено 2.538 пати