Скопска

Здрма силен земјотрес (полноќен и летен) и ги исплаши луѓето. Ништо не урна но ги растревожи луѓето. И сите излегоа надвор – пижамести, разголени, поспани, разбушавени. Соседи кои одвај се поздравуваа, соседи кои се немаа видено со месеци. Се групираа, коментираа, се качуваа ...

Повторување по Геoграфија

Мене ме заинтересира, можеби и некој од вас ќе сака да се потсети. ХИПОЦЕНТАР е жариштето на земјотресот под земјата, местото каде се случува, каде се поместуваат тектонските плочи. Може да биде на разни длабочини, 5, 10, 15 км… Јачината на земјотресот по...