ВИДЕО: Yana & Darko – Fragile (Sting Cover)

[fblike]Шо би рекла Јана: “Добаρ ден. Јас и Даρκо напρавивме κавеρ од Fragile”.  Ѕиρнете го и запρатете breaking news моменат.

Прочитај повеќе