Слика

И дадов,
бои и платно,
наслика виножито.
Прекрасно виножито
наслика.
-“Допри го, за тебе е”
ми рече
-“Мокро е од дождот”
одговорив
-“Допри го веднаш
пред да исчезне”
Го пружив
прстот и нежно
ги допрев
чудесните бои.
-“Ја расипав сликата”
реков исплашено
-“Не е важно”
рече
-“Го доби виножитото.”

Посетено 363 пати