Зборот ‘ебе’ и психичките растројства:

Зборо ‘ебе’ и психичките растројства:

Анскиозност: Наебал сум!!!
Анксиозност пропратена со OCD: Наебал сум!!! Наебал сум!!! Наебал сум!!!
Депресија: Наебал, не наебал, таа ти е, да ти ебам живото.
Апатија: И да наебам и не, сеедно е.
Параноја: ОНИ ќе ме ебат!!!
Манична депресија: Ќе ме ебат, а можда и нема, или ќе ме ебат.
Едиповец: Еба си мајката ако ме ебат..
ADHD: Ќе ме…шо праевме муабет?
Шизофренија: Нас вонземјанците никој не не ебе 2%
Социопатија: Нема кој да ме ебе!!!
Дислексија: Ќемеебат
Булимија Нервоза: Јаде ми се, се ќе ебам!!!

Посетено 81 пати