ЗБОР-ДВА ЗА КАРМАТА

Во хиндуизмот и будизмот, чинот кој што без исклучок почнува поради некоја причинско-последична врска и како збир на дела го одредува сегашниот и идниот живот се вика Карма. Исто е и кај нас, само наместо ‘К‘ почнува со ‘С‘.

Посетено 697 пати