Трети Нема

THE HERTZ CORPORATION DREAM CARS
Луѓето од прва можеш да ги процениш
ако ги прашаш што ќе прават ако наеднаш
добијат многу пари
првите – ќе си купам бесна кола
вторите – ќе го шетам светов додека не ги потрошам

Посетено 531 пати