Штокче на рокче

seljakot_na_traktor_majkatiitatkoti

Што поголем компирот – поголем сељакот

Што поголем ноктот на малиот прс – најголем сељакот

Што подалеку живее – бољи мајсторот (и поскуп, дапаче)

Што поселска фаца – поише шанси за успех на избориве

Што понизок таванот – поголемо к…..

Што поголема колата – помало к…..

Што поголем сељакот – по-зифт-фарбано гнездото на глаа

Што поглуп вицот – поише си се смее нараторот

Што поружна жената – посигурна у себе малата

Што поише раскажуе за Гоцета и Питута (Батистута) – поголем патриот малиот (жими Ордан Пиперката)

Што поголема биртија – боља храната

Што постар малиот – поише длачици у ушите

Што поглуп поединецот – поише “елаборира„ по состаноци

Што Пелистерка имате? Немаме.

Сакам уште, ама не ми текнуе “секундарно„

Посетено 4.757 пати

Сашо Христовски

Сашо Христовски

Сашо Христовски