Малку Познат Факт: Тајландската Полиција И Хелоу Кити

Носење Hello Kitty амблем по казна
Во Тајланд, за недолично однесување и ситни прекршоци на законот,
како казнена мерка на полициските офицери им закачуваат
амблем со Hello Kitty.

 НАПОМЕНА: 

КАЈ НАС ИМ ДАВААТ МЕДАЛЈИ И ГИ УНАПРЕДУВААТ!

Посетено 1.023 пати