Малку познат факт: Плавушите и платата

Плавуши VS Жени со друга боја на косата


Во Америка, плавушите земаат поголема плата за разлика од жените со друга боја на косата и тоа за исти позиции и работни места.

ЗАКЛУЧОК

АМЕРИКАНЦИТЕ СЕ РАСИСТИ ДУРИ И ТОГАШ КОГА НЕ СЕ РАБОТИ ЗА БОЈАТА НА КОЖАТА!


Посетено 2.008 пати