Македонија ти е колевка на политичката коректност

Политичка коректност – ограничување на слободата на говор со цел да се спречат навреди на етничка, расна, сексуална, сексистичка и мудамаријанова основа.

У пракса најчесто се аплицира преку еуфемизми. Најчести примери:

•Циган – Припадник на ромска етничка мањина: Не прај ромскоетничкомањински работи.
•Педер – Хомосексуалец: Да ти ибам временцето хомосексуално.
•Криминалец – Контраверзен бизнисмен: Мајку ви јебем контраверзнобизнисменска.
•Курва – Сексуална работничка: Жена ти е сексуална работничка судијо, судијо, судијоооо.
•Крава одвратна – Јелена Жугич: Ваааахахахахахахахахахахах

Посетено 110 пати