Изгледа не сум доволно пијан…

Прв час по предметот логика и професорката се запознава со учениците. Прво прашање:

-Шо е според вас логика?

Еден школски:

-Кога сум свесен дека сум пијан, значи не сум доволно пијан. ЛОГИКА!!!

Посетено 243 пати