Краток расказ за очајот

Краток расказ за очајот:

Си бил некој колекционер на очај и сакал да го собере целиот очај на светот. Прошетал цел свет, собирал од секаде, кога на крајо гледа дека е собрал само 1%. За некоја среќа, некој му испратил линк од економско-социјално-политичко стање у Македонија и човекот си ги нашол и другите 99%.

Konec

Посетено 301 пати