Како водат љубов овие модерниве либерали?

Биле си политички-коректен либерал и готичарка. Гледале се веќе некое време и решиле малкучка полово да општат. Пред да почне коитусо готичарката рекла:

– Сакам да ме врзеш, шамареш, плукаш, попаруваш со восок и да ме викаш стоко.

Либерало се напалил…

И нормално, извадил проектор и и’ одржал предавање за насилство врз жените.

Посетено 310 пати