Апостолки ли се, Јадранки ли се, Јапанки ли се?

Апостолки, Јадранки, Јапанки, секој ги вика на свој начин.

А чичко ми не користи ни еден од овие три горе, он ги вика:

ТАНГА-ПАНДУФИ

Посетено 224 пати