Убаво си знаеја арамиите од Македонски Народни Приказни…

Убаво си знаеја арамиите од Македонски Народни Приказни, никакви палта, капути, бунди, шалови и слично.

Јамболија брате, јамболија!!!

Посетено 1.500 пати