Го сакам… не знаеш колку го сакам

- Не знам зошто мамо, не знам зошто… - Не го сакаш веќе? - Го сакам… не знаеш колку го сакам. Ама не е истиот веќе. Избегнува разговор. Ќе ме прегрне само кратко, некако формално. Не знам што му е мамо. - А ти? - Што јас? - Ти го гушкаш ли силно како пор...

Барај повеќе!

- Ако си студент, ако живееш во руиниран студентски дом без парно во кој се смрзнуваш и во кој немаш услови ни да се избањаш како човек, ако секогаш ги фотокопираш книгите зошто немаш пари да си ги купиш, ако преживуваш со зимница што ти ја испраќа мајка ти или со џепарац од ко...