10 изненадувачки детали за вселување во Белата Куќа

На 20-ти Јануари, новиот претседател ќе ја преземе Белата Куќа. Сите знаеме дека селењето е напорно, но како е да се вселите во најпознатата куќа во Америка?  Прочитајте за да дознаете… 1. Вселувањето не може да започне се до пладне на денот на инаугурацијат...

ЈЕден Пут, ЈЕден КуФер, ЈЕден Сандук…

Скоро СВите Почетоци се различни : ЈЕден муж и ЈЕдна ЖЕНА , сВе ЈЕдно , може и двајца људи СаМо , и Това Је ЈЕдината СличноС !!! А Скоро СвИТЕ крајеви се Слични : Једен Чоек , Једен кревет , Једна таваница ,Једна инстант скувана супа , колку да моеШ да се посереШ, на СВЕ , леко...