10 изненадувачки детали за вселување во Белата Куќа

На 20-ти Јануари, новиот претседател ќе ја преземе Белата Куќа. Сите знаеме дека селењето е напорно, но како е да

Прочитај повеќе

ЈЕден Пут, ЈЕден КуФер, ЈЕден Сандук…

Скоро СВите Почетоци се различни : ЈЕден муж и ЈЕдна ЖЕНА , сВе ЈЕдно , може и двајца људи СаМо

Прочитај повеќе