Лево ориентирани, десно ориентирани, дезориентирани…

Не се они ни лево ориентирани, ни десно ориентирани, ни централисти.
Се е тоа фантазија и розева параноја.

orientirani unatre

Ако се направи разумна анализa и испитување на крвта, резултатите нема да покажат никаква ориентираност туку покачено ниво на:

  • триглицериди
  • електролити
  • лош холестерол
  • GOT-ензими
  • уреа

Со други зборови, они се алчно-говнарски ориентирани…

Посетено 429 пати