Идам на интервју у рендом фирма за минималец плата…

На интервју у рендом фирма за минималец плата:

-Зашо ја избравте токму оваа работа?
-Па од секогаш сум бил фасциниран од идеата да не умрам од глад!

Posted by Кирил Стоименов on Monday, January 29, 2018

Посетено 3.087 пати