За Охридското Езеро


Трската е многу значајна компонента од езерскиот екосистем. Доколку немилосрдно се пали ќе се уништат многу живеалишта. На самата трска живеат голем број организми (перифитон, полжави,
јајца ….), се мрестат риби, гнездат птици…… Езерото е како организам, ако отсуствува една алка,
веднаш заболува и по извесно време се уништува.

Примитивци/варвари/бездушници/профитери……и ред други епитети😠

Посетено 279 пати