Само леб и цигари

Според филозофијата на било која власт, само две работи му се потребни на обичниот смртник.


ЛЕБ, колку да има што да јаде и ЦИГАРИ,
за да може да пуши кога се тресе од нервоза
поради фактот што има едвај за леб.

Посетено 2.997 пати