Продавачот на лубеници

Ставре од Зелениково, долгогодишен продавач на лубеници можеше со “мало”
потчукнување по главата на својот син да дознае, дали тој ги научил уроците…
stavre-lubenica

Посетено 646 пати