Понеделник во неделен фустан

Понеделник
во неделен фустан
е дебела ескорд-дама
од некој амстердамски излог

Понеделник
во неделен фустан
е импотентен нимфоман
во некое лондонско предградие

Понеделник
во неделен фустан
некако мириса на минато
ко овој последен стих

Понеделник
во неделен фустан
е слеп футурист
заробен во историјата

Понеделник
во неделен фустан
е клуч од лудница
на бравата од твојата спална

Понеделник
во неделен фустан
е љубов со рок на траење
во некој подрумски рафт

Понеделник
во неделен фустан
е олукот над собата твоја
кој метрономски куца крај

А надвор есен, по миљардити пат…

Посетено 209 пати