На сите вести ”Полицијата се сомнева дека експлозивот под колата бил подметнат”

Секогаш кога некој ќе пријави дека нашол екслозив под кола, и полицијата ќе го истражи случајот на вестите повторуваат едно те исто:

”Полицијата се сомнева дека екслозивот под колата бил подметнат”

Жити све…

Ја па мислев фабрички ги праат сеа со екслозив.

Посетено 967 пати