Ние Македонците сме единствениот народ во светот што може да се замрази помеѓу себе преку ФБ

Ние Македонците сме единствениот народ во светот што може да се замрази помеѓу себе преку ФБ.
Се мразиме помеѓу партии,…

Posted by Dragan Spasov Dac on Wednesday, May 2, 2018

Посетено 1.342 пати