Mу ги понудив срцево, душата и јетрата

СТАРО КУПУЈЕЕЕЕЕЕЕЕЕМstaro kupujem_panker
ми урла низ маало
Се симнав и му ги понудив срцево, душата и јетрата
Ме откачи, не купувал шкарт роба :(((((((((((
Посетено 906 пати