Чичко чичко што има позади вратава?

 “Чичко чичко што има позади вратава?“
„ништо“
„па зошто ја чуваш?“
„затоа што сум чувар“
„а зошто си чувар?“
„затоа што го чувам тоа што е позади вратава“
„а што е тоа што го чуваш позади вратава?
sluzben pistol-panker_majkati i tatko ti
Го извадив службениот пиштол,
го убив, ја отворив вратата, телото
го фрлив врз другите тела
и ставив уште една рецка со креда
За сега вкупно 79 мртви радознали копиљаци
Посетено 847 пати