Уствари авто-патот место да се преименува у ‘Пријателство’ може…

Уствари авто-патот место да се преименува у ‘Пријателство’ може да се преиманува например у ‘Старо кумство’, или у ‘Nea Siromashtija’, или у ‘Каде да аплицирам за бугарски пасош’.

 

Посетено 5.172 пати