Школски трауми од есента… – Кирил Стоименов

Омилена тема за писмена по македонски јазик со која фосилниот професор уште толку ти го закакува веќе
мега-депресивниот почеток на учебната година и се тоа со цел да ја убие сета креативност низ спроведување на децениски-излижаниот школски програм. Неприкосновено се надоврзува на темата ‘Како го поминав летниот распуст’.

Клише и горење на цели мождани хемисфери.

Посетено 343 пати