Прво положуваат цвеќе, но потоа…

prase

Градските совети и политички врвови на овакви денови положуват цвеќе
на спомениците, па после положуват прасе по кафанските маси.
Чисто онака да се најде пред хероите.

Посетено 1.335 пати