Како што покажуваат последните анализи од Новозеландска агенција за разузнавање

nov zeland unatre

Знам дека нешто е 100% истина кога на крајот од текстот пише:
”..како шо покажуваат последните анализи од
Новозеландската агенција за разузнавање”
Посетено 312 пати