Ни сам на себе не си кажувам за кого ќе гласам

За разлика од многуте што јавноglasanje_zokipanker
кажуваат за кого ќе гласаат
јас ќе гласам тајно.
Дури ни сам на себе не си кажувам
за да не ми се испушти на пијано

Посетено 309 пати