Химната после легализацијата

Денес над Македонија се раѓа
ново сонце на сативата
Македонците си ролат
у медицински целички
Македонците си ролат
у медицински целички
Одново сега семето се сее
на гомнарската република
Гоце Делчев, Боби Марли
Ману Чао, Сандански
Гоце Делчев, Вили Нелсон
Хантер Томпсон, Сандански
Џанките македонски силно теглат
Нови петки, нови пеески
Македонија слободна
слободно пашоре
Македонија слободна
слободно пафоре
No woman, no cry
Македонија мајко стара
Крени ризла гордо високо
Македонија слободна
слободно пафоре
Македонија слободна
слободно пашоре
Посетено 876 пати