Дојде некое кучешко време: Душко Радовиќ уште одамна тоа го предвиде!

Она што Душко Радовиќ го кажа и одамна го напиша, сега за жал се обистини. Еве зошто дојде кучешко време, но во најдобрата смисла на зборот:

„Дојдоа некои други време. Деца има сѐ помалку, а кучиња сѐ повеќе. Денес го знаеме она што никогаш не сме го знаеле: кучињата се воглавном расни, а децата се наши, домашни и диви.

Од кучето не треба ништо и никого да создавате, тие се раѓаат и умираат како кучиња. А од децата треба да создадете луѓе, што е речиси невозможно. Никогаш жена не може да ви роди толку квалитетно дете какво што куче можете да купите. 

Од детето никогаш нема да создадете куче, а кучето може да ви стане нешто повеќе од дете. Со кучето морате да излезете на прошетка, што само може да му користи на вашето здравје. Кон детето немате такви обврски. Доаѓа некое кучешко време, во најдобра смисла на зборот.„

Посетено 1.520 пати