Да си најдеш човек кој ќе те сака кога си никој и кога немаш ништо…

Да си најдеш човек кој ќе те сака кога си никој и кога немаш ништо, а со кого ќе створите сè.
Да си најдеш човек кој ќе ги брише твоите солзи и ќе ја цени секој твоја капка пот.
Да си најдеш човек кој ќе те бодри и ќе верува во тебе.
Тогаш ќе знаеш дека имаш сè.

Марија Прличкова

Посетено 10.056 пати