Баба ли е, Андроид ли е!!!

kiborg
Бабите се моќни суштества, нешто слични на Андоридите и Киборзите:
  • При промена на положбата испуштаат звуци како пнеуматска пумпа (Пример: Кога станува од стол)
  • Може да детектира престојни врнежи (детекторот е сместен во левото колено и неколку часови пред врнежите праќа сигнални во вид на константна болка)
  • Кога е на ‘Стенд-бај’ ги чува забите во чаша
Посетено 259 пати