Шо свириш? Етно!

 Живти све, боље не свири! „Од усмрдениве преработки на нашиве песни, ги забораивме убавите, оригинални, македонски песни“ ТРИ КРУШИ – ПЕНАЛ

Прочитај повеќе