НИРВАНАТА ВО НАШИОТ КРАЈ

Отварање на сите чакри, ослободување од овоземските страсти и вечниот круг на преродба, момент на совршенство, трансформацијата од самсара во мокша, во источните религии се вика Нирвана. Слично е и кај нас, само шо ние го викаме КАФАНА.

Посетено 412 пати