Кога утрото те праќа да направиш солиден промет на Водовод…

vodovodf
Кога утрото те праќа до чешмата за да напраеш солиден промет
на Водовод, ноќта е била спонзорирана од Тиквеш или Бадел.

Посетено 246 пати