Малку Познат Факт: Индијана Џонс и студентите по археологија

МАЛКУ ПОЗНАТ ФАКТ:

По емитувањето на првиот филм со Индијана Џонс насловен како ‘Јавачите на изгубената арка’ интересот на катедрите по археологија низ цел свет нагло пораснал. Последните истражувања говорат дека 70% од професорите по археологија во Америка изјавиле дека токму Индијана Џонс им бил инспирација за бавање токму со тоа.

КРУЖАТ МУАБЕТИ ДЕКА:

Аналогно на катедрите по Англиски јазик и книжевност, каде што се изучува предметот Шекпирологија, на катедрите по археологија е можно евентуално воведување на предметот ИндијанаЏонсологија…Displaying majkatiitatkoti_com display script.txt.

Посетено 1.001 пати