Квалитетот на ручекот и интернетот…

На част по физика, професорката:

-Ајде кој ќе ми каже пример за обратно пропорциналност?

Еден школски:

-На пример професорке, квалитетот на ручекот е обратнопропорционален со запознавањето на мајка ми со социјалните мрежи!

 

Посетено 84 пати