Исто и слично не е исто, слично е…

Како не нас учеа:

Како шо мозоко е поделен на две хемисвери и секоја од нив си обработува посебни информации и податоци, така и компјутеро е поделен на две партиции и секоја си обработува посебни дрангадашки…

Како ги сеа учат:

Како шо компјутеро е поделен на две партиции и секоја си обработува посебни информации, кој системски, кој лични дрангадашки, така и мозоко е поделен на две хемисвери, и секоја од нив обработува одреден вид на импулси…

Заклучок: Исто и слично не е исто, слично е, шо викат старите.

Посетено 171 пати