Алое Вера, Алое Библија

Алое Вера, билка која по зборовите на препродавачите на овој препарат што ја содржи, лечи од:
  • сите видови канцер
  • хепатит
  • душевни болести
  • полови болести
  • невработеност
  • глупоќа
Не дај боже да убедат некој од твоите да го купи препаратот. Во тој случај зборот АЛОЕ ВЕРА постојано ќе одѕвонува помеѓу вашите ѕидови, а за кратко време и меѓу ѕидовите на твојот череп.
Посетено 347 пати