Ако некој ти каже дека купечкиот ајвар е екстра…

Ако некој ти каже дека купечкиот ајвар е екстра и е можеби подобар од домашниот

Знај дека

Тој човек си ја продал душата на ѓаволот

Тој човек е Грк

Тој човек не ми ти мисли добро

Тој човек ни на живо се радува, ни на мртво плаче

Тој човек е мртвата коза на комшијата

Тој човек е нечовек у човечка униформа

Тој човек олицетворение на подмуклост

На злоба, на Сотона

Тој човек е сигурно и син

на некој стечаен управник у време на транзиција

Тој човек е фан на Јоце Панов

Тој човек не знае кој е Ипче Ахмедовски

Тој човек е егзамплар, шо би рекле Гиш и Фрчко,

За тоа каков НЕ треба да бидеш!!!

-Кирил Стоименов, зимничар у пензија

Посетено 368 пати